Comprog Electronics
                 
Startsida   Presentation   Planering   Produktion   Kontaktuppgifter
       
   

Elektronikdesign med moderna program

 

 


 

Produktplanering

I planeringsarbetet använder vi tidsenliga CAD-planerings- och simuleringsprogram. Vi simulerar de planerade kretsarna innan prototyperna tillverkas. På så sätt försäkrar vi oss om att systemet fungerar och undviker flera prototypomgångar.

Vi planerar både maskin- och programvara. Typiska planeringsobjekt är olika elektroniska styrningar såsom termostater, motorstyrningar och automationsutrustning. I krävande system med flera processorer tar vi hjälp av partners i programmeringsarbetet. Produktens egenskaper och gränssnitt specifieras och kontrolleras tillsammans med kunden innan planeringen inleds

Produktionsplanering

Produktstrukturen utvecklas på så sätt att produkten kan tillverkas så lätt och snabbt som möjligt i en produktionsprocess. För att förbättra förutsättningarna är vi med redan i produktens planeringsfas och hjälper kunden att hitta de bästa alternativen för produkten och komponenterna ur tillverkningssynpunkt. På så sätt kan vi ofta öka produkternas automationsgrad och förbättra deras genomloppstid. För kunden innebär detta att produkten får bättre kvalitet och ett lägre tillverkningspris.

  Kontakta oss
    Comprog Electronics Oy
PL 84, (Kompintie 9)
FI-26101 RAUMA
   

Tfn. +358 2822 6633
Fax +358 2822 6579
FO-nummer: 0851105-9


 
 


Netello.fi