Comprog Electronics
                 
Startsida   Presentation   Planering   Produktion   Kontaktuppgifter
       
   

Mångårig erfarenhet av elektroniktillverkning

 

 


 

Vi har många års erfarenhet av elektroniktillverkning. Vår kvalitetsnivå är i toppklass och vår produktionsanläggning i skick. Montering av ytmonteringskomponenter sker med Siemens monteringsmaskiner, varefter vi utför pastalödning i reflow-ugn. Komponenter som ska hålmonteras monteras manuellt, följt av våglödning. Programmering, testning och mekanisk montering av produkterna ingår naturligtvis också i vår service.

Materialanskaffning

Normalt köper vi alla material som behövs till produkterna, men kunden kan även välja att skaffa en del eller alla material själv.

Vi anlitar högklassiga leverantörer som uppfyller kriterierna i vårt kvalitetssystem.

Tillverkning

Monteringsbandet kan anpassas till tillverkning i små och stora serier, enskilda och återkommande tillverkningshelheter.

Kretskorten tillverkas vanligtvis i tre steg: Ytmontering, våglödning och testning. Trenden går mot maximalt utnyttjande av ytmonteringskomponenter, eftersom man i ytmonteringsprocessen bättre kan utnyttja automation, speciellt den maskinella monteringen snabbar upp tillverkningen.

Utöver den egentliga kretskortstillverkningen kan vi utföra mekanisk montering, kapsling och förpackning av produkten, även i kundens försäljningsförpackning, om så önskas. 

Testning

Vid behov utförs funktionell testning av alla produkter.

För varje produkt byggs ett individuellt testsystem, som vi utformar tillsammans med kunden enligt produktstruktur och seriestorlekar.

Förpackning och leverans

Våra produkter kan packas i kundens försäljningsförpackningar eller levereras till kunden som sådana. Om godtagbara förpackningssätt och transportarrangemang avtalas alltid separat med kunden.

Man kan avtala om ett successivt leveransschema. Vi kan även bygga upp ett färdiglager åt kunden, därifrån leveranserna sker på överenskomna tider, enligt avtal. För färdiglagret bestäms vanligtvis en viss mängd produkter, s.k. buffert, ett lagersaldo som inte får underskridas.

  Kontakta oss
    Comprog Electronics Oy
PL 84, (Kompintie 9)
FI-26101 RAUMA
   

Tfn. +358 2822 6633
Fax +358 2822 6579
FO-nummer: 0851105-9


 
 


Netello.fi